Praktiske oplysniger

Klubbens formål er at give børn, unge og voksne mulighed for at dyrke bredde idræt i lokal klub/området. Her kan generationer mødes på kryds og tværs og være fælles om at dyrke sport.

Klubben er bygget op omkring frivillighed – det betyder at alt fra regnskab til den ugentlige træning varetages af frivillige.

Klubben har et lille klubhus tilknyttet, som ligger i forbindelse med fodboldbanerne. Her er der omklædningsfaciliteter samt en lille kantine, der sælger mad og drikkevarer.

Klubhuset styres af medlemmer i klubbens støtteforening.

Når du eller dit barn melder sig ind i klubben skal du være opmærksom på selv at have en ulykke/fritidsforsikring,  der dækker dig og/eller dit bard ved evt. tilskadekomst.

Kontingent 2017 fastsat til:

Fodbold:

Børn: 375 kr.

Voksne: 500 kr.

Som opkræves to gange årligt.

Øvrige idrætsgrene:

Opdateres senere.

Andre idrætsgrene: her betales kontingent pr. sæson

Kontingentbetalingerne går til aflønning af trænere,dommere, bolde og alm. vedligeholdese så som vand, rengøring, etc.

Vi arrangerer forskellige akiviteter i løbet af året, og kan i den forbindelse ALTID bruge en hjælpende ånd.

Med venlig hilsen,

Bestyrelse fra NGI