Værdigrundlag – fodboldklubben

Værdier:

Nordstevns G&I forboldafdeling har i samarbejde med DBU Sjælland udarbejdet følgende værdisæt for vores medlemmer. Et værdisæt vi i bestyrelsen vil bestræbe os på vil blive efterfulgt af alle med tilknytning til NGI fodbold.

  • Tolerance
  • Venskaber
  • Forældredeltagelse
  • Sundhed
  • Det skal være sjovt

Tolerance:

Vi tolerer menneskers individuelle forskelligheder og forventer det samme af vores medlemmer.

Venskaber:

Via social arrangementer skal der skabes venskaber på tværs af holdene.

Forældredeltagelse:

Uden deltagelse fra forældrene er det udelukket at drive en fodboldklub. Derfor forventer vi opbakning ved kampe, spillertøjvask og ikke mindst ved de arrangementer , der planlægges.

Sundhed:

Det er sundt at spille fodbold, da det giver god motion. Vi vil gerne holde sundhed i fokus på andre områder også.

Det skal være sjovt.

Vi håber med dette, at alle med tilknytning til klubben (medlemmer, familie, Støtteforening, trænere samt bestyrelse) vil være med til at efteleve disse.

Med venlig hilsen,

Bestyrelse fra NGI.